Ільченко М.Ю.

Зображення
Михайло Ільченко
Науковий ступінь
Повна назва наукового ступеню та вчене звання
Додаткові дані про статус
Академік Національної академії наук України
Підстава для внесення інформації про академічну недоброчесність:
Фото:
Віртуальний кабінет Ільченка М.Ю.