Жерноклєєв І.В.

Зображення
Ігор Жерноклєєв
Науковий ступінь
Повна назва наукового ступеню та вчене звання
Інформація про місце роботи
Кафедра теорії і методики технологічної освіти, креслення та комп’ютерної графіки
Підстава для внесення інформації про академічну недоброчесність:
Фото:
сайт кафедри (у НПУ)