Поплавський Михайло

Зображення
Михайло Поплавський
Науковий ступінь
Повна назва наукового ступеню та вчене звання
Додатково: завідувач кафедри зв’язків з громадськістю і журналістики
Додаткові дані про статус:
Президент Київського національного університету культури та мистецтв
Голова спеціалізованої вченої ради Д 26.807.02 (культурологія, мистецтвознавство) у КНУКіМ
Вид академічної недоброчесності
Підстава для внесення інформації про академічну недоброчесність:

Відзнака 2016 року "Токсичний ректор" за ініціативи "Академічна НЕгідність року" щодо зловживання у просуванні в навчальний процес сплагіатованих і псевдонаукових навчальних посібників К.Кириленко та підступне звільнення викривачки Т.Пархоменко. http://e-csr.org.ua/node/12

Фотодокази
сертифікат
Фото:
сайт організації "Єдність" (ednist.info)
Часовий показник, періоди