Шевцов Андрій

Зображення
Андрій Шевцов
Науковий ступінь
Повна назва наукового ступеню та вчене звання
ВНЗ, наукова установа, заклад
Департамент атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування
Додаткові дані про статус:
Член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України
Додатково: професор кафедри ортопедагогіки та реабілітології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова
Вид академічної недоброчесності
Підстава для внесення інформації про академічну недоброчесність:

Номінованмй у 2017 році на звання "Посіпака року" ініціативою наукової та громадської спільноти "Академічна НЕгідність року" разом із Світланою Криштоф за допомогу в отриманні наукових ступенів плагіаторам та протидію громадськості. http://e-csr.org.ua/node/189

Фото:
сайт "Інтерфакс-Україна"
Часовий показник, періоди