Ковтунець Володимир

Зображення
Володимир Ковтунець
Науковий ступінь
Повна назва наукового ступеню та вчене звання
ВНЗ, наукова установа, заклад
Вид академічної недоброчесності
Підстава для внесення інформації про академічну недоброчесність:

Номінована у 2017 році на звання "Прсіпака року" ініціативою наукової та громадської спільноти "Академічна НЕгідність року" за бюрократичну тяганину та відписки громадськості, які ускладнюють притягнення плагіаторів. http://e-csr.org.ua/node/189

 

Фото:
сайт "Четверта влада"
Часовий показник, періоди