Цитати від псевдонауковців і фальсифікаторів

Українські псевдонауковці і фальсифікатори залишають свій комічно-іронічний слід в історії науки та освіти, а точніше — кострубатий відбиток. І тут ми організували їм сховище — не у славу, а для повчання. Більшість перл від псевдонауковців і фальсифікаторів виникли у наслідок бездумного використовування комп'ютерних програм-перекладачів та довіри до автоматичного перекладача текстів.

Кириленко Катерина   Волосовець Олександр   Євдокимова Вікторія   Глазков Едуард

лептони    Лептонний Бог   Аллогія   тихорєцький імунітет   

Ця скарбниця поповнюється, адже ще доволі недоброчесних авторів в українській науці та освіті. Нові цитати (перли) від псевдонауковців і фальсифікаторів можна надіслати для зберігання (розміщення!) у цьому сховищі. Прохання обов'язково вказувати джерело цитування.

Лідером цитування 16 року стали "лептони" та "Лептонний Бог". Увага суспільства до цих термінів — це окрема історія, не менш захоплива для поціновувачів афоризмів, і буде викладена тут незабаром. Славу "Лептонівни" набула поширювачка терміну "лептони" псевдонауковиця та відома плагіаторка Катерина Кириленко. А сам термін "лептон" став не тільки прозивним, а раз по раз і лайливим ("лептон тобі в поміч" зустрічаємо в мереді).

"Душа не здатна до практичної діяльності, якщо вона не втілена в органічну оболонку. Лептонний "Бог", розум якого у вихідній формі був тотожним із його лептонним тілом, сам створює розмаїття своїх"тілесних органів". "Органами" його діяльності стають ті синергетичні системи, які він створює. "Знаряддями" його діяльності  є ті самі резонансні взаємодії, що здійснюються в синергетичних процесах саморозвитку багаторівневих систем. Можна було б вважати, що Бог своєю креативною діяльністю рятується від нудьги. Також можна було б говорити, що він сам вигадує для себе розмаїття ігор: він грає в створення Космосу для того, щоби не відчувати нудьги."

Катерина Кириленко
Імітаторка наукової діяльності в Україні, докторша псевдо-плагіатних наук, має два звання "Плагіатор року" (2016) і "Псевдонауковець року" (2016) — відзнаки від громадськості "Академічна НЕгідність року". 
Офіційно: Київський національний університет культури і мистецтв,  завідувачка кафедри філософії, доктор педагогічних наук, доцент. 
Цитата із докторської дисертації "Теоретичні і методичні основи формування інноваційної культури майбутніх культурологів у вищому навчальному закладі" за спец. 13.00.04 (теорія і методика професійної освіти), сторінка 162.
Фото із відеозапису засідання Атестаційної колегії МОН України 1.07.16.

А лідерами за кількістю нісенітниць, публікації в наукових статтях і дисертаціях неперевірених комп'ютерних вигадок є квазі-вчені — представники медичної галузі.

Олександр Волосовець разом зі своєю колишньою аспіранткою Світланою Врублевською вигадав термін "аллогія" при плагіатуванні наукового тексту медичної тематики та його перекладі з російської на українську. Це ключове слово в його статті! Для науковців поняття "ключові слова" у статті дає достатню характеристику. Базовим є такий медичний термін як "аллогены". А ще науці відомо, що алогія – це розлад мислення! Ви, наш шановний читачу, часом не заблукали у трьох соснах? Далі буде...

"аллогія"

А похідним мав би бути термін "алогени" у контексті виразу "алогенні імуногени", російською — "аллогенные иммуногены".
Плагіатування та фальсифікація наукових текстів призвели до появи у статті "Епігеномна характеристика атопічних захворювань у дітей" співавторів О.П.Волосовця і С.В.Врублевської міфічного персонажу! А саме дружини скандинавського князя Вольдемара на ім'я Аллогія. Казково, чому ні?
Олександр Волосовець
Плагіатор і фальсифікатор у науці, має звання "Фальсифікатор року" (2016) — відзнаку від громадськості "Академічна НЕгідність року".
VIP-посади: член Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, член-кореспондент Національної академії медичних наук України.
Офіційно: Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця, завідувач кафедри педіатрії №2, доктор медичних наук, професор.
Цитата із наукової статті авторів Волосовець О. П. і Врублевська С. В. "Епігеномна характеристика атопічних захворювань у дітей", що надрукована у науковому виданні "Запорожский медицинский журнал", рік 2015, №2 (89), С. 78-82. Процитовано зі  сторінки 78. Викривальна стаття розміщена на сайті "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях".
Фото: 7 днів-Україна

Творцем квазі-нової медичної термінології є Вікторія Євдокимова. Перли виникли при плагіатуванні у перекладі з російської на українську.

"геніальний ендометріоз"

Варто зазначити, що ендометріоз — це медичний діагноз, і вираз мав би бути "генітальний ендометріоз", російською — "генитальный эндометриоз".

"тихорєцький імунітет"

Мало б бути "тканинний імунітет" чи, як зазначають фахівці, "клітинний імунітет", російською — "тканевой иммунитет".

"тихорєцькі металопротеїнази"

Це мали б бути ферменти "тканинні металопротеїнази"або, як зазначають фахівці, "клітинні металопротеїнази", російською — "тканевые металопротеиназы".
Вікторія Євдокимова
Імітаторка наукової діяльності,  фальсифікаторка у науці в Україні, номінантка на отримання звання "Фальсифікатор року" (2016) — відзнаки від громадськості "Академічна НЕгідність року". Ще у 2015 році — наймолодша докторша медичних наук, однак справедливо позбавлена цього ступеня за ганебну роботу з фальшуванням даних для дисертації (містить не тільки плагіат текстів, а й фото, рисунків, табличних показників). 
Офіційно: Одеський національний медичний університет, наукова співробітниця. У минулому асистент на кафедрі акушерства і гінекології № 1 ОНМУ .
Цитати із докторської дисертації "Молекулярно-генетичні та епігенетичні механізми ендометріозу. Прогнозування, діагностика, лікування" за спец. 14.01.01 (акушерство та гінекологія) і спец. 03.00.15 (генетика), сторінки 43, 87, 220, 304.
Фото: сайт "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях", де розміщені викривальні статті.

Псевдошанувальник Гіппократа Едуард Глазков:

"Гіппократ  це давньоРИМСЬКИЙ лікар"!

Едуард Глазков
Фальсифікатор у науці, номінант на отримання звання "Фальсифікатор року" (2016) — відзнаки від громадськості "Академічна НЕгідність року".
Офіційно: Луганський державний медичний університет, в.о. завідувача кафедри нормальної фізіології, патологічної фізіології та патологічної морфології, судової медицини з медичним законодавством, доктор медичних наук, доцент.
Цитата із докторської дисертації "Адаптаційні реакції організму при зміні клімато-географічних умов перебування у громадян з Середньої та Східної Азії" за спец. 14.03.04 (патологічна фізіологія), сторінка 18. Нісенітницю про Гіппократа він навіть не сам вигадав, а акуратно переписав із чужого джерела. Автор-вигадник Микола Ільєнко, доктор біологічних наук, його стаття "Роль адаптації в реабілітаційних процесах" опублікована у виданні "Український науковий журнал "Освіта регіону" (розділ "політологія, психологія, комунікації"), рік 2010, №3.
До відома: Гіппократ — це давньогрецький лікар і філософ, створив власну школу, заклав наукові основи в медицині, виокремив її як фах.
Фото: сайт університету ЛДМУ.