Доктор педагогічних наук, професор

Поплавський М.М.

Підстава для внесення інформації про академічну недоброчесність:
Відзнака 2016 року "Токсичний ректор" за ініціативи "Академічна НЕгідність року" щодо зловживання у просуванні в навчальний процес сплагіатованих і псевдонаукових навчальних посібників К.Кириленко (а також підступне звільнення викривачки Т.Пархоменко) (http://e-csr.org.ua/node/12).