Ніколаєнко С.М.

Зображення
Станіслав Ніколаєнко
Науковий ступінь
Повна назва наукового ступеню та вчене звання
Посада
Додаткові дані про статус
Член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України
Додатково: професор кaфедри педагогіки у НУБіП та кафедри університетської освіти і права в Університеті менеджменту освіти НАПНУ
Підстава для внесення інформації про академічну недоброчесність:
Фото:
сайт Latifundist.com
Body

Екс-міністр освіти і науки України.