Шевцов А.Г.

Зображення
Андрій Шевцов
Науковий ступінь
Повна назва наукового ступеню та вчене звання
ВНЗ, наукова установа, заклад
Посада
Інформація про місце роботи
Департамент атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування
Додаткові дані про статус
Додатково: Член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України; професор кафедри ортопедагогіки та реабілітології НПУ імені М.П. Драгоманова
Підстава для внесення інформації про академічну недоброчесність:
Фото:
персональний сайт Шевцова А.Г.