Гриньова М.В.

Зображення
Марина Гриньова
Науковий ступінь
Повна назва наукового ступеню та вчене звання
Інформація про місце роботи
Природничий факультет
Додаткові дані про статус
Член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України
Додатково: професор кaфедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна
Підстава для внесення інформації про академічну недоброчесність:
Фото:
сайт університету (ПНПУ)