Амеліна С.М.

Зображення
Світлана Амеліна
Науковий ступінь
Повна назва наукового ступеню та вчене звання
Інформація про місце роботи
Кафедра іноземної філології і перекладу
Додаткові дані про статус
Заступник голови спецради Д 26.004.18
Підстава для внесення інформації про академічну недоброчесність:
Фото:
сайт університету (НУБіП)