Радул В.В.

Зображення
Валерій Радул
Науковий ступінь
Повна назва наукового ступеню та вчене звання
Інформація про місце роботи
Кафедра педагогіки та освітнього менеджменту
Додаткові дані про статус
Голова спеціалізованої вченої ради К 23.053.02 (педагогічні науки) у ЦДПУ
Підстава для внесення інформації про академічну недоброчесність:
Фото:
сайт кафедри (у ЦДПУ)