Гаєв Є.О. Шість уроків з академічної доброчесності (навчальний посібник)

Євген Гаєв

Гаєв Євген Олександрович ― доктор технічних наук, професор, визнаний фахівець у галузі гідромеханіки, комп'ютерного моделювання складних фізичних процесів і технологій, програмування, математики тощо.

У Національному авіаційному університеті Євген Олександрович викладає на кафедрі аерокосмічних систем управління англомовний авторський курс "Програмування" та ще 2 дисципліни англійською мовою: Основи теорії інформаційних процесів; Моделювання складних систем.

Професор Є.О. Гаєв проводить цікаві наукові дослідження. Вони передусім пов'язані з математикою та інформатикою, механікою рідини, математичним моделюванням та експериментальним вивченням тепломасообміну у природних течіях повітря крізь лісовий масив або техногенний “ландшафт”, наприклад, теплову електростанцію чи міську забудову.
Розроблена за його участю унікальна бризкальна система охолодження споруджена на Запорізькій атомній електростанції.
Є автором понад 170 наукових публікацій (30 англійською мовою), має 4 свідоцтва про винаходи, монографію, 7 підручників з інформатики і програмування та інші публікації.

Під науковим керівництвом Є.О. Гаєва 2 колег захистили кандидатські дисертації з фізико-математичних наук та 1 колега ― з технічних наук.

Навчальний посібник "Шість уроків з академічної доброчесності" Євгена Гаєва

Анотація до посібника:

У цих лекціях-дискусіях, що були прочитані під час карантину весною 2020 року наприкінці першого року навчання в НАУ, автор, відомий фахівець у галузі гідромеханіки, комп'ютерного моделювання складних фізичних процесів і технологій, програмування, математики та історії науки, розповідає своїм студентам про етику наукового працівника (українського інтелігента взагалі), про авторське право і плагіат, про методологію академічної праці та регламентацію оформлення "наукового дослідження" (курсової і дипломної роботи, а для декого ― наукової статті та майбутньої дисертації). Викладення ведеться у публіцистичній формі, підкреслено парадоксально, що має на меті "завести" студентів, "спровокувати" їх на власні роздуми і виконання реферату з цієї важливої й актуальної теми з ВЛАСНИМИ думками. У його розгляді така нудна тема виявилася пов'язаною з ... проблемами філософії, демократії, хабарництва, вживання російського мату тощо...
"Путівку у життя" даному посібнику надали рецензенти: проф., д.філос.н. Т.С. Пархоменко, проф., д.фіз-мат.н. О.М. Габович, голова правління Української Гельсінської спілки з прав людини, к.техн.н. Є.Ю. Захаров.
Для студентів усіх спеціальностей і віку, та особливо ― молодших курсів.
Рекомендовано як практичний додаток до дисциплін з філософії, етики, української культури, основ наукових досліджень.

Онлайн-презентація навчального посібника Євгена Гаєва "Шість уроків з академічної доброчесності" 18 грудня 2020 року