Буцик І.М.

Зображення
Ігор Буцик
Науковий ступінь
Повна назва наукового ступеню та вчене звання
Інформація про місце роботи
Кафедра педагогіки
Додаткові дані про статус
Учений секретар спецради Д 26.004.18
Підстава для внесення інформації про академічну недоброчесність:
Фото:
сайт університету (НУБіП)