Смолій В.А.

Зображення
Валерій Смолій
Науковий ступінь
Повна назва наукового ступеню та вчене звання
ВНЗ, наукова установа, заклад
Інститут (підрозділ університету, академії)
Додаткові дані про статус
Академік Національної академії наук України
Додатково: завідувач відділу історії україни середніх віків та раннього нового часу Інституту історії; професор кафедри всесвітньої історії у Кам'янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка
Підстава для внесення інформації про академічну недоброчесність:
Фото:
сайт інституту