Носко М.О.

Зображення
Микола Носко
Науковий ступінь
Повна назва наукового ступеню та вчене звання
Посада
Додаткові дані про статус
Академік Національної академії педагогічних наук України
Додатково: професор кафедри педагогіки, психології і методики фізичного виховання
Підстава для внесення інформації про академічну недоброчесність:
Фото:
сайт університету (НУ ЧК)