Козяр М.М.

Зображення
Микола Козяр
Науковий ступінь
Повна назва наукового ступеню та вчене звання
Інформація про місце роботи
Кафедра теоретичної механіки, інженерної графіки та машинознавства
Додаткові дані про статус
Член спеціалізованої вченої ради К 47.104.08 (педагогічні науки) у НУВГП
Підстава для внесення інформації про академічну недоброчесність:
Фото:
сайт кафедри (у НУВГП)