10 грудня. Міжнародний день захисту прав людини

Human Rights

10 грудня
Міжнародний день захисту прав людини
International Human Rights Day

Освітяни та науковці мають згуртуватися заради досягнення надактуальної мети для нашої країни — захисту прав людини, а саме захисту академічних прав і свобод суб’єктів освітньої та наукової діяльності, утвердженню їх права на академічне чесне середовище.

ЗАГАЛЬНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ
Генеральна Асамблея ООН саме 10 грудня 1948 р. ухвалила Декларацію, що стала по-справжньому вагомим документом в історії світу — універсальним, ефективним, дієвим механізмом захисту основоположних і невід’ємних прав людини.
Після Другої світової війни відчутно гостро постало питання створення єдиної міжнародної системи захисту прав людини.

КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД
Вона має забезпечити повселюдне визнання прав людини, проголошених Генеральною Асамблеєю ООН у Загальній декларації прав людини. Цей документ, зокрема, передбачає право на індивідуальне звернення за захистом порушених прав особи.
Україна ратифікувала Конвенцію у 1997 р.