Кремень В.Г.

Зображення
Василь Кремень
Науковий ступінь
Повна назва наукового ступеню та вчене звання
Додаткові дані про статус
Додатково: професор кафедри філософії і освіти дорослих Університету менеджменту освіти НАПНУ
Підстава для внесення інформації про академічну недоброчесність:
Фото:
сайт НАПНУ