Іванова Д.Г.

Зображення
Дора Іванова
Науковий ступінь
Повна назва наукового ступеню та вчене звання
Інформація про місце роботи
Кафедра загальної педагогіки, дошкільної, початкової та спеціальної освіти
Підстава для внесення інформації про академічну недоброчесність:
Фото:
сайт університету (ІДГУ)
Body

Уточнення: підписано відгук разом із Кічук Н.В.