Дутчак М.В.

Зображення
Мирослав Дутчак
Науковий ступінь
Повна назва наукового ступеню та вчене звання
Додаткові дані про статус
Член спеціалізованої вченої ради Д 26.829.02 у НУФВС
Підстава для внесення інформації про академічну недоброчесність:
Фото:
сайт університету (НУФВС)