Іонова О.М.

Зображення
Олена Іонова
Науковий ступінь
Повна назва наукового ступеню та вчене звання
Інформація про місце роботи
Кафедра природничо-математичних дисциплін
Підстава для внесення інформації про академічну недоброчесність:
Фото:
сайт кафедри (у ХНПУ)