Акімова О.В.

Зображення
Ольга Акімова
Науковий ступінь
Повна назва наукового ступеню та вчене звання
Інформація про місце роботи
Кафедра педагогіки і професійної освіти
Додаткові дані про статус
Член спеціалізованої вченої ради Д 05.053.01 (педагогічні науки) у ВДПУ
Підстава для внесення інформації про академічну недоброчесність:
Фото:
сайт кафедри (у ВДПУ)