Шапран О.І.

Зображення
Ольга Шапран
Науковий ступінь
Повна назва наукового ступеню та вчене звання
Інформація про місце роботи
Кафедра педагогіки
Додаткові дані про статус
Голова спеціалізованої вченої ради К 27.053.03 (педагогічні науки) у ПХДПУ
Підстава для внесення інформації про академічну недоброчесність:
Фото:
сайт кафедри (у ПХДПУ)