Кічук Н.В.

Зображення
Надія Кічук
Науковий ступінь
Повна назва наукового ступеню та вчене звання
Інформація про місце роботи
Педагогічний факультет
Додаткові дані про статус
Додатково: професор кафедри загальної педагогіки, дошкільної, початкової та спеціальної освіти
Підстава для внесення інформації про академічну недоброчесність:
Фото:
сайт університету (ІДГУ)
Body

Уточнення: підписано відгук разом із Івановою Д.Г.