Постоловський Р.В.

Зображення
Руслан Постоловський
Науковий ступінь
Повна назва наукового ступеню та вчене звання
Посада
Додаткові дані про статус
Додатково: професор кафедри всесвітньої історії
Підстава для внесення інформації про академічну недоброчесність:
Фото:
сайт університету (РДГУ)