Пономаренко В.С.

Зображення
Володимир Пономаренко
Науковий ступінь
Повна назва наукового ступеню та вчене звання
Посада
Підстава для внесення інформації про академічну недоброчесність:
Фото:
персональний сайт Пономаренка В.С.