Крижанівський Є.І.

Зображення
Євстахій Крижанівський
Науковий ступінь
Повна назва наукового ступеню та вчене звання
Посада
Додаткові дані про статус
Академік Національної академії наук України
Додатково: професор кaфедри нафтогазового обладнання
Підстава для внесення інформації про академічну недоброчесність:
Фото:
сайт університету (ІФНТУНГ)