Губерський Л.В.

Зображення
Леонід Губерський
Науковий ступінь
Повна назва наукового ступеню та вчене звання
Посада
Підстава для внесення інформації про академічну недоброчесність:
Фото:
сайт університету (КНУ)