Золотухіна С.Т.

Зображення
Світлана Золотухіна
Науковий ступінь
Повна назва наукового ступеню та вчене звання
Інститут (підрозділ університету, академії)
Інформація про місце роботи
Кафедра загальної педагогіки і педагогіки вищої школи
Додаткові дані про статус
Заступник голови спецради Д 64.053.04
Підстава для внесення інформації про академічну недоброчесність:
Фото:
сайт кафедри (у ХНПУ)