Бутенко В.Г.

Зображення
Володимир Бутенко
Науковий ступінь
Повна назва наукового ступеню та вчене звання
Інформація про місце роботи
Кафедра історії України, педагогіки і психології
Додаткові дані про статус
Член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України
Підстава для внесення інформації про академічну недоброчесність:
Фото:
сайт університету (ХНТУ)