Гриньова В.М.

Зображення
Валентина Гриньова
Науковий ступінь
Повна назва наукового ступеню та вчене звання
Інститут (підрозділ університету, академії)
Інформація про місце роботи
Кафедра початкової, дошкільної та професійної освіти
Підстава для внесення інформації про академічну недоброчесність:
Фото:
сайт кафедри (у ХНПУ)