Яковлєв М.І.

Зображення
Микола Яковлєв
Науковий ступінь
Повна назва наукового ступеню та вчене звання
ВНЗ, наукова установа, заклад
Додаткові дані про статус
Академік Національної академії мистецтв України
Член Національної спілки архітекторів України
Підстава для внесення інформації про академічну недоброчесність:
Фото:
сайт академії (НАМУ)