Лузан П.Г.

Зображення
Науковий ступінь
Повна назва наукового ступеню та вчене звання
Інформація про місце роботи
Інститут професійно-технічної освіти НАПН України
Додаткові дані про статус
Член спеціалізованої вченої ради Д 56.146.01 у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженко
Підстава для внесення інформації про академічну недоброчесність:
Фото:
сайт ІПТО НАПНУ