Демешкант Н.А.

Зображення
Наталія Демешкант
Науковий ступінь
Повна назва наукового ступеню та вчене звання
Підстава для внесення інформації про академічну недоброчесність:
Фото:
сайт видання "Народна освіта" (narodnaosvita)