Курлянд З.Н.

Зображення
Зинаїда Курлянд
Науковий ступінь
Повна назва наукового ступеню та вчене звання
Інформація про місце роботи
Кафедра педагогіки
Додаткові дані про статус
Член спеціалізованої вченої ради Д 41.053.03 (психологічні науки) в ПНПУ
Підстава для внесення інформації про академічну недоброчесність:
Фото:
сайт Медіагрупи ГЛАС