Клименко Л.П.

Зображення
Леонід Клименко
Науковий ступінь
Повна назва наукового ступеню та вчене звання
Посада
Додаткові дані про статус
Додатково: професор кафедри екології та природокористування
Підстава для внесення інформації про академічну недоброчесність:
Фото:
сайт університету (ЧДУ)