Етичні кодекси

Етичні кодекси є стандартами, що описують загальну систему цінностей, етичні правила, яких, передбачається, мають дотримуватися працівники організації (установи, галузі, компанії, підприємства тощо). Це офіційний документ організації.

Види кодексів:

◊ Етичний кодекс / Кодекс професійної етики
◊ Корпоративний кодекс
◊ Професійний кодекс
◊ Кодекс честі
◊ Кодекс ділової етики
◊ Кодекс поведінки
◊ Кодекс взаємодії

Кодекси мають якомога повніше відображати реальну ситуацію та специфіку організації, де їх ухвалюють. Кодекси використовують переважно як інструменти корпоративного управління.

Етичні кодекси (Кодекси професійної етики) розробляють з метою опису цілей організації, створення корпоративної атмосфери та взаємодії співробітників, визначення етичних рекомендацій у процесі прийняття рішень. Вони описують систему загальних цінностей і правил, яких, передбачається, мають дотримуватися співробітники організації, та використовують як форму інституціоналізації принципів соціальної відповідальності. У кодексах письмово формулюють етичні принципи організації, правила ділової поведінки, відповідальність менеджменту (адміністрації, керівництва) стосовно своїх співробітників.

Міжнародний етичний кодекс прийнято 1999 року.

Але перші Кодеси професійної етики з'явилися на перетині 19-20 століть, їх розробили саме спілки наукових товариств:

лапки 1871 — Спілки британських електроінженерів
1908 — Спілки британських будівельних інженерів
1911 — Американського товариства інженерів
1912 — Американська спілка електроінженерів
(початок створення кодексу 1907)
1912 — Спілка інженерів хіміків
1914 — Американське товариство будівельних інженерів
(початок створення кодексу 1893): Етичний кодекс честі
1915 — Спілки британських гірничо-будівельних інженерів

Джерело: Ганс Ленк (за перекладом Єрмоленка А.М.) "Етичні кодекси поміж гарною видимістю і "тяжкою" повсякденною реальністю", 1990