Кодекс професійної поведінки ОСП УАЯ

КОДЕКС ПРОФЕСІЙНОЇ ПОВЕДІНКИ ОРГАНУ СЕРТИФІКАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ  УКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ ЯКОСТІ

Орган сертифікації персоналу Української асоціаціїї якості (ОСП УАЯ) є професійною організацією за профілем діяльності "сертифікація персоналу у сфері менеджменту".
ОСП УАЯ акредитовано Національним агентством з акредитації України (НААУ), завдяки цьому сертифікати за акредитованими кваліфікаціями мають міжнародне визнання. Адже НААУ є асоційованим членом Європейської кооперації з акредитації (ЕА) і членом Міжнародного форуму з акредитації (IAF).
ОСП УАЯ має 47 кваліфікацій у сфері менеджменту, акредитованих у НААУ та низку кваліфікацій ще неакредитованих.

Кодекс ухвалено 2002 року.

 


ОСП УАЯ

 

1. Анотація

ОСП УАЯ вважає за необхідне вимагати визнання Кодексу професійної поведінки та його виконання від усіх фахівців, занесених до реєстрів ОСП УАЯ, особливо від аудиторів.

2. Введення

Кодекс професійної поведінки та документована процедура були сформульовані для того, щоб сприяти втіленню етичної суті професійної поведінки в межах області сертифікації в усіх сферах менеджменту.
Теми, порушені у Кодексі, стосуються будь-якої галузі промисловості та будь-якої професійної рольової функції. Сформульовані в Кодексі положення в цілому можуть бути застосовані до всіх фахівців ОСП УАЯ, які посідають різноманітні позиції, які можуть істотно відрізнятися одна від одної в широкому спектрі секторів діяльності й організацій.

2.1. Загальний професіоналізм

 • Зареєстровані ОСП УАЯ фахівці повинні завжди виконувати відповідні положення схеми сертифікації, робити усе від них залежне для якнайкращого застосування своїх професійних здібностей і суджень, юридично обґрунтовано, чесно і правдиво, з дотриманням інтересів роботодавців чи сторін, з якими вони знаходяться в контрактних відносинах, чи споживачів, клієнтів, ставлячи їхні інтереси вище своїх особистих.
 • Зареєстровані ОСП УАЯ фахівці повинні здійснювати раціональні кроки для розвитку своєї професійної компетентності та підтримки її на сучасному рівні, зокрема й у своїй професійній сфері.
 • Зареєстровані ОСП УАЯ фахівці повинні пред'являти тільки вимоги, що діють на сучасний момент.

2.2. Відповідальність перед громадськістю

 • Зареєстрований ОСП УАЯ фахівець повинен вживати всіх розумних застережних заходів, щоб зберігати інтереси в питаннях здоров'я, безпеки та впливу на навколишнє природне середовище.

2.3. Відповідальність перед професією

 • Зареєстрований ОСП УАЯ фахівець завжди зобов'язаний діяти так, щоб підтримати гідність і репутацію своєї професії. Усі випадки скарг на себе зареєстрований ОСП УАЯ фахівець повинен документувати, відповідні записи зберігати і надавати за запитом ОСП УАЯ.
 • Діяльність з реклами повинна бути в межах пристойності, юридично обґрунтованою (законною), чесною, заснованою на фактах і без порівняння з іншими професійними послугами.

2.4. Відповідальність перед клієнтами, замовниками та роботодавцями

 • Зареєстрований ОСП УАЯ фахівець (особливо аудитор) повинен уникати професійної зайнятості (наймання на роботу) чи призначень, що можуть призвести до конфлікту інтересів, без попереднього письмового повідомлення про потенційний конфлікт і угоди між усіма сторонами.
 • Зареєстрований ОСП УАЯ фахівець свідомо не повинен починати діяльність, для якої не має достатньої і відповідної компетентності чи повноважень.
 • Зареєстрований ОСП УАЯ фахівець зобов'язаний дотримуватися суворої конфіденційності відносно інформації, отриманої у процесі професійної діяльності, поки не буде отримана згода з боку клієнта, від якого вона була отримана, на її розкриття чи якщо вона буде вимагатися законом.
 • Зареєстрований ОСП УАЯ фахівець повинен уникати будь-якого некоректного використання інформації, придбаної під час професійної діяльності, для власної переваги чи користі третьої сторони.
 • Зареєстрований ОСП УАЯ фахівець не буде непорядно використовувати знання недоліків клієнтів чи результатів експертизи.
 • Зареєстрований ОСП УАЯ фахівець завжди вчасно повідомить клієнта чи роботодавця про все важливе, що стосується професійної мети та стосується справи, включно із зауваженням чи застережними спостереженнями.
 • Зареєстрований ОСП УАЯ фахівець буде поводитися завжди з граничною фінансовою чесністю (непідкупністю), гарантуючи, наскільки це можливо, що контракти та фінансові розрахунки будуть однозначні й дійсно забезпечать захист інтересів усіх зацікавлених сторін.

2.5. Обов'язки стосовно підлеглих

 • Зареєстрований ОСП УАЯ фахівець повинен забезпечувати адекватне управління й нагляд за співробітниками, хто є у підпорядкуванні йому чи працюють під його оперативним управлінням, заохочувати та розвивати їхню професійну компетентність.

2.6. Обов'язки стосовно колег

 • Зареєстрований ОСП УАЯ фахівець не повинен публікувати чи передавати іншим способом необґрунтовану критику професійної діяльності інших фахівців.
 • Зареєстрований ОСП УАЯ фахівець свідомо не повинен ставити такого ж фахівця в положення, що несе за собою мимовільне порушення будь-якої частини цього Кодексу професійної поведінки.

2.7. Право використання сертифікатів ОСП УАЯ

Використання сертифіката ОСП УАЯ відведено винятково власникам цього права протягом терміну, встановленого правилами схеми сертифікації ОСП УАЯ та який зазначено в сертифікаті.
Особа, яка отримала сертифікат, зобов'язана використовувати цей сертифікат тільки у сфері отриманої сертифікації.
Особа, яка отримала сертифікат, не повинна використовувати сертифікат ОСП УАЯ після призупинення або відміни сертифікації та повернути сертифікати, що були видані ОСП УАЯ.
Особа, яка отримала сертифікат, не повинна використовувати сертифікат способом, який може зіпсувати репутацію ОСП УАЯ, і не робити ніяких заяв, що відносять до сертифікації, які орган з сертифікації може розглядати як такі, що вводять в оману або є неправомірними.
На візитних картках сертифікованих спеціалістів може наноситись інформація про належність їх до реєстру ОСП УАЯ із зазначенням кваліфікації.
Для навчальних організацій, що успішно пройшли оцінку відповідності навчальних процесів, програм і лекційних матеріалів вимогам ОСП УАЯ, а також для організацій, які мають сертифікований персонал в системі ОСП УАЯ, дозволяється:
□ розміщення сертифікатів ОСП УАЯ в рекламних проспектах;
□ посилання на сертифікацію персоналу в системі ОСП УАЯ в будь-яких інформаційних матеріалах.
Забороняється розміщення знаків ОСП УАЯ:
□ на бланках організацій;
□ на продукції, що виготовляється цими організаціями;
□ на упаковках і тарі, що використовується для пакування продукції.
Національний знак акредитації на сертифікаті ОСП УАЯ свідчить про те, що ОСП УАЯ акредитований Національним агентством з акредитації України (НААУ). Цей знак може бути використаний тільки організаціями, акредитованими в НААУ, відповідно до Правил застосування національного знака акредитації.
У разі призупинення дії сертифікатів ОСП УАЯ, організації, що використовують знак ОСП УАЯ, повинні негайно призупинити посилання на сертифікацію персоналу в системі ОСП УАЯ, призупинити видачу будь-яких документів, які містять сертифікат ОСП УАЯ чи текстове посилання на сертифікацію персоналу.

3. Додаткові зауваження

3.1. Складність і дилема

У житті сучасного фахівця неминуче виникають ситуації, у яких важко вирішити точно, як застосовується Кодекс. Зареєстровані ОСП УАЯ фахівці можуть навіть стояти перед дилемами, рішення яких може лежати одночасно в декількох протилежних напрямках. Неможливо передбачити кожну ситуацію нашого складного світу в такому документі, де має місце невизначеність щодо належного способу дії, щирий професіонал буде (1) скрізь, де можливо, гарантувати відповідне обговорення проблем і (2) розглядати основні професійні цінності типу: справедливість, правда, повага людської гідності, достовірність і чесність, надаючи їм серйозної уваги та ставлячи їх поруч з іншими технічними й діловими факторами у своїх рішеннях.

3.2. Особливі професійні ролі та обставини

Кодекс сформульовано з метою застосування для всіх зареєстрованих ОСП УАЯ фахівців. Однак, у деяких випадках фахівцям необхідно додавати особливу увагу деяким частинам Кодексу. У майбутньому додаткові пункти будуть розроблені, щоб деталізувати деякі положення. На даний час єдина сфера, у якій це зроблено – фінансова чесність:

 • Фахівець ОСП УАЯ не повинен пропонувати, давати, запитувати чи приймати будь-яке фінансове чи інше матеріальне заохочення з метою неналежного впливу на будь-яке технічне, професійне чи комерційне рішення. Аудитор ОСП УАЯ розкриє перед вступом в юридичні угоди з клієнтом подробиці будь-яких сплат третьої сторони (особи) чи комісійних, пов'язаних з угодою.
 • Перед вступом у юридично обов'язкову угоду за професійним призначенням фахівець ОСП УАЯ повинен забезпечити клієнта письмовою оцінкою (кошторисом) ймовірної оплати та гарантувати, що оцінки не перевищені в межах погодженого процесу.
 • У випадках, якщо оплата зроблена клієнтом завчасно чи фахівець використовує фінансові засоби для власних цілей, він гарантує, що будуть вжиті заходи, щоб захистити фінансовий інтерес клієнта.

 

Джерело: Кодекс розміщено за дозволом керівництва ОСП УАЯ