Ганс Ленк: Етичні кодекси...

LenkГанс Ленк — доктор філософії, екс-президент Європейської Академії наук і філософії права, екс-президент Міжнародного інституту філософії, всесвітньо визнаний фахівець з інженерної етики (й не тільки), Німеччина. Чемпион (!) Олімпійських ігор-1960, згодом тренер

 


 

Етичні кодекси поміж гарною видимістю і "тяжкою" повсякденною реальністю [фрагменти статті]

УНІВЕРСАЛІЗАЦІЯ МОРАЛЬНИХ ПРІОРИТЕТНИХ ПРАВИЛ, які повинні мати перевагу щодо усіх інших приписів, а саме:

Для розв'язання конфліктів у сфері відповідальності і ролей передусім слід проранжирувати та висунути принаймні десять безпосередньо-значущих (моральних) пріоритетних правил.
 1.  Враховувати моральні права будь-якого індивіда; останні передують меркантильним міркуванням.
   
 2.  У випадку нерозв'язного конфлікту "між рівноцінними основними правами" — "шукати компромісу, який однаковою мірою може задовольнити кожного".
   
 3.  Лише зваживши моральні права кожної сторони, можна і слід схвалити таке рішення, що несе у собі якнайменшу шкоду усім сторонам.
   
 4.  Лише з огляду на правила 1, 2, 3 підраховувати прибуток щодо збитків. 
   Таким чином: невідчужувані моральні права передують уникненню й усуненню збитків, а останні передують меркантильним міркуванням.
   
 5.  За умов практично нерозв'язних конфліктів слід шукати чесних компромісів (чесними компромісами, наприклад, є приблизно рівновеликий або пропорційний розподіл витрат чи шкоди).
   
 6.  Всезагальна (вищого щаблю) моральна відповідальність передує неморальним, обмеженим безпосереднім обов'язкам.
   
 7.  Універсальна моральна відповідальність передує, як правило, функціональній та рольовій відповідальності.
   
 8.  Безпосередня первинна моральна відповідальність має перевагу щодо відповідальності перед дальніми чи ближчими (проте як необхідність має бути градація згідно з тягарем наслідків та їх тривалості), а також щодо вторинної корпоративної відповідальності.
   
 9.  Громадське благо, спільне благо має передувати усім іншим специфічним і партикулярним* неморальним інтересам.
   
 10.  У питаннях організації (техніки) безпеки перевага надається тим рішенням, які технічно забезпечують захист і можуть мати кращу економічну обґрунтованість. До того ж, у разі сумніву вимоги техніки безпеки мають перевагу над економічними вимогами.

 

Джерела:

Lenk H.,  Maring M. "Ethikkodizes ‒ zwischen schönem Schein und "harter" Alltagsrealität", 1998, NaUKMA, Magisterium

http://ekmair.ukma.edu.ua
Переклад з нім. А.М. Єрмоленка за виданням: Lenk H.,  Maring M. Ethikkodizes — Zwischen schönem Schein und "harter" Alltagsrealität, 1990

 

 

 

* партикулярний (лат.) — окремий, частковий, приватний, неофіційний; походить від того ж кореня слова, що і "партія"