9 грудня. Міжнародний день боротьби з корупцією

Eou can stop coruption!

9 грудня
Міжнародний день боротьби з корупцією
International Day Against Corruption

За ініціативи ООН у 2003 р. було відкрито для підписання Конвенцію проти корупції, яка набула чинності у 2005 р. як міжнародний правовий документ, що обов'язковий до виконання її підписантами. Україна ратифікувала цю угоду у 2006 р. у низці близько півсотні країн світу. Але, як ми знаємо, такої дії абсолютно недостатньо, адже 10 років потому наша країна є чи найкорумпованішою у світі. Протидія корупції в Україні має стати справою кожного свідомого громадянина, а тим більше освітянина.

Наукова етика

Центр здійснює експертизу документів і робіт, розроблює кодекси етики, складає програми діяльності комітетів з етики, проводить дослідження, надає консультації з кола питань науково-освітньої етики

Академічна доброчесність

Центр здійснює просвітницьку діяльність щодо формування засад і поширення практик академічної доброчесності, проводить експертизу документів і робіт, складає програми діяльнності навчальних закладів для розвитку академічної доброчесності, досліджує зазначену проблематику, надає консультації тощо

Соціальна відповідальність

Центр здійснює просвітницьку діяльність для розвитку соціальної відповідальності в освіті та науці, просуває ідеї стійкого розвитку територій і суспільства, досліджує проблематику соціальної відповідальності в освіті та засад стійкого суспільства, надає консультації з кола зазначеної тематики

Права людини

Центр здійснює правовий захист освітян і науковців стосовно питань науково-освітньої етики, проводить експертизу документів і робіт, досліджує етичні питання науково-освітнього простору, надає консультації із зазначеної тематики